صادرات/واردات

شرکت ایزوگام ستاره دلیجان

ثبت ۵۹۵

Isogam Setare Delijan Co.
صادرات و واردات شرکت ستاره

شرکت ایزوگام ستاره دلیجان در راستای تهیه مواد اولیه برای تولیدات خود ، تاکنون توانسته است با وارد کردن مواد مصرفی لازم ، نه تنها خود بلکه سایر همکاران خود را از این حیث تامین نماید. و در بخش صادرات هم محصولات تولیدی خود را به چند کشور صادر می نماید.


W W W . I S O G U M S E T A R E H . C O M

ارسال پیام برای ما