محصولات

شرکت ایزوگام ستاره دلیجان

ثبت ۵۹۵

Isogam Setare Delijan Co.
محصولات ایزوگام ستاره

کیفیت :

شرکت ستاره دلیجان با در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز و تلاش و تحقیقات مستمر قادر است از مواد مصرفی و محصولات خود نمونه برداری نموده ، آزمونهای مربوطه را به انجام رساند.

قسمت کنترل کیفیت شرکت با توجه به نتایج آزمونها بطور روزمره بر فرایند تولید و محصولات خود نظارت داشته که همین امر باعث پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه بهبود کیفی و کمی محصولات شرکت داشته است. فلذا توانسته است رضایت بازار را از نظر کیفیت و کمیت جلب نماید.

لایه های تشکیل دهنده عایق :

W W W . I S O G U M S E T A R E H . C O M

ارسال پیام برای ما