استانداردها

شرکت ایزوگام ستاره دلیجان

ثبت ۵۹۵

Isogam Setare Delijan Co.
استانداردها

دارنده نشان استاندارد ملی ایران در کیفیت و مرغوبیت کالا

ضمانت 5 ساله محصولات از بیمه ایران

ضمانت 10 ساله شرکت برای محصولات تولیدی

دارنده نشان بین المللی مدیریت کیفیت از U.K.S انگلستان


ضمانت بیمه ایران - استاندارد ملی ایران

W W W . I S O G U M S E T A R E H . C O M

ارسال پیام برای ما